Activiteitenplannen in chronologische volgorde: 

In de loop van dit jaar zullen de Goede Doelen worden vermeld van de Stg. Act. Lionsclub Haaksbergen. Daar waar dit mogelijk is zal er altijd gepubliceerd worden op de website van de Lionsclub Haaksbergen en daarnaast in de lokale media en vanzelfsprekend op de formeel noodzakelijke plaatsen . 

Vanuit de stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen worden verschillende activiteiten, evenementen georganiseerd om de Goede Doelen van de Lionsclub Haaksbergen te ondersteunen. In het meerjarenbeleidsplan is hiervoor de grote lijn aangegeven en te vinden op de ANBI-pagina , onderdeel van de website van de Lionsclub 

Activiteiten en/of donaties volgen altijd vanuit de ongeveer 4 x per jaar georganiseerde bestuursvergaderingen volgens vastgelegde afspraken in Statuten en reglement van de Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen. 

Er is voor gekozen om jaarlijks een kort overzicht te publiceren van de activiteiten. Deze worden hierna beschreven: 

 

2019 – 2020 

t.z.t. publicatie 

 

2018 – 2019 

Ondersteuning van de onderstaande activiteiten vormden de kern van de Stichting: 

- Organisatie van de houtactie in het kader van natuurbeheer en verkoop van openhaardhout 

- Organisatie van het Scholtenhagenfestival 2016 

- Organisatie van een rolstoelwandeling voor bewoners van Het Saalmerink, zorgcentrum in Haaksbergen 

- Participatie van de Lionsclub op de meimarkt, waarbij loten werden verkocht met een opbrengst voor de Stichting 

- De voedselbank Enschede- Haaksbergen is voor een een extra jaar nog gesponsord door aanschaf en inrichting inclusief onderhoud van een bus waarmee zaken (voedingswaren) voor de voedselbank getransporteerd en gedistribueerd kunnen worden. In het lopende jaar is definitieve overdracht naar de Voedselbank en afronding van het sponsortraject formeel en in goed overleg beklonken onder wederzijdse dankzegging. 

- Een groot doel voor de komende 3 jaren wordt gevormd door de Stg. Leergeld Haaksbergen. Een substantieel deel van de ontvangsten in het kader van de doelen zal daar naartoe gaan. 

- De JP van den Bentstichting ontving een substantiële bijdrage aan de inrichting van een beleefspeeltuin. 

- Een klein grensoverschrijdend project is ondersteund vanuit de stichting: Anne Frankproject . Scholieren uit Haaksbergen en Ahaus ontmoeten elkaar rond het thema Wereldoorlog II en hebben zo zelf een uitwisseling georganiseerd met ondersteuning van Lions NL en Lionsclub Haaksbergen. 

 

2017 - 2018 

Ondersteuning van de onderstaande activiteiten vormden de kern van de Stichting: 

- Organisatie van de houtactie in het kader van natuurbeheer en verkoop van openhaardhout 

- Organisatie van het Scholtenhagenfestival 2016 

- Organisatie van een rolstoelwandeling voor bewoners van Het Saalmerink, zorgcentrum in Haaksbergen 

- Participatie van de Lionsclub op de meimarkt, waarbij loten werden verkocht met een opbrengst voor de Stichting 

- De voedselbank Enschede- Haaksbergen is voor een drietal jaren gesponsord door aanschaf en inrichting inclusief onderhoud van een bus waarmee zaken (voedingswaren) voor de voedselbank getransporteerd en gedistribueerd kunnen worden. 

- De stichting Hulphond heeft een financiële ondersteuning ontvangen vanuit de Stg. Act. Lionsclub Haaksbergen. 

- Enkele kleine minder zichtbare, maar zeker dankbare zaken zijn uitgevoerd zoals het aanbieden van een fiets voor een kind vanuit een gezin van statushouders, maar ook het begeleidn van een ernstig gehandicapt vriendenstel naar een ‘skyboxplaats’ bij een wedstrijd van FC Twente – Ajax, een prachtige belevenis. 

 

2016 - 2017 

Ondersteuning van de onderstaande activiteiten vormden de kern van de Stichting: 

- Organisatie van de houtactie in het kader van natuurbeheer en verkoop van openhaardhout 

- Organisatie van het Scholtenhagenfestival 2016 

- Organisatie van een rolstoelwandeling voor bewoners van Het Saalmerink, zorgcentrum in Haaksbergen 

- Participatie van de Lionsclub op de meimarkt, waarbij loten werden verkocht met een opbrengst voor de Stichting 

- De voedselbank Enschede- Haaksbergen is voor een drietal jaren gesponsord door aanschaf en inrichting inclusief onderhoud van een bus waarmee zaken (voedingswaren) voor de voedselbank getransporteerd en gedistribueerd kunnen worden. 

- De stichting Hulphond heeft een financiële ondersteuning ontvangen vanuit de Stg. Act. Lionsclub Haaksbergen. 

 

2015 – 2016 

Ondersteuning