Meerjarig beleidsplan Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen 2018. 

De Stichting activiteiten Lionsclub Haaksbergen (hierna genoemd “Stichting”) heeft zich tot doel gesteld om de middelen die door de Lionsclub Haaksbergen gegenereerd worden, te beheren en uit te keren. 

De Stichting is nauw verbonden aan de Lionsclub Haaksbergen. Ieder jaar wordt door de Lionsclub en de Stichting in nauw overleg besloten welke activiteiten er door de Lionsclub georganiseerd worden en welke gelden hiermee geworven kunnen worden. Vervolgens worden er goede doelen gekozen voor het betreffende jaar waaraan de opbrengsten ten goede zullen komen. Dit wordt tijdens de activiteit ook gecommuniceerd zodat er duidelijk is wat de goede doelen zijn waarvoor de betreffende activiteit georganiseerd wordt. 

Het bestuur heeft voor de komende jaren een hoofdactiviteiten vastgesteld: organisatie van het Scholtenhagenfestival zal de komende jaren de hoofdactiviteit zijn. Dit festival heeft eigenlijk een drietal goede doelen. Het organiseren van een laagdrempelig muziekfestival voor de Haaksbergse bevolking is een doel, daarnaast wil het festival een podium bieden aan lokaal en regionaal muzikaal talent. Het hoofddoel is echter het werven van sponsoren om daarmee geld de genereren voor de dat jaar gekozen goede doelen. Naast deze manier van werven worden er tevens loten verkocht voor de aan het festival verbonden loterij. Ook de opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de stichting. 

Zoals reeds vermeld worden de goede doelen ieder jaar door de Lionsclub en de stichting vastgesteld. Het bestuur van de Lionsclub krijgt tevens ieder jaar een budget van 500,- waarmee zij ad-hoc donaties kunnen doen. 

Naast het organiseren van het Scholtenhagenfestival ontvangt de stichting tevens inkomsten uit de verkoop van haardhout. Dit hout komt uit het beheer van houtwallen, voornamelijk uitgevoerd door leden van de Lionsclub Haaksbergen. De kosten en baten van deze activiteiten komen ten goede aan de Stichting. 

Tijdens bestuursvergaderingen van het Stichtingsbestuur worden formeel de te besteden bedragen vastgesteld en uitgekeerd aan de gekozen goede doelen. Tevens wordt er vastgesteld welk bedrag er in de stichting blijft om eventuele calamiteiten of extra uitkeringen te kunnen opvangen.