email: haaksbergen@lions.nl

 

Algemene festivalinformatie: HET SCHOLTENHAGEN FESTIVAL

 

Het festival vindt plaats in het park Groot Scholtenhagen rondom Restaurant Zalencentrum ’t Hagen, Scholtenhagenweg 36, 7481VP Haaksbergen

Doel

De Lionsclub Haaksbergen organiseert een jaarlijks terugkerend festival, aantrekkelijk voor een groot en gevarieerd publiek, stimulerend voor de meer dan 600 deelnemers en interessant voor sponsoren om hun naam hieraan te verbinden. De opbrengsten zijn bestemd voor het steunen van goede doelen.

Podium optredens

Een gevarieerd programma van koren en divers (jong) muzikaal talent vindt plaats tussen 12.00 uur en 19.00 uur op vier grote buitenpodia.  Er zal 1 podium speciaal voor jong talent zijn. De artiesten komen overwegend uit de regio, met daarnaast enkele grote, landelijk bekende artiesten die het festival een warm hart toe dragen. Daarnaast geeft ook de Haaksbergse Harmonie weer 'acte de presence' . Een gezellige afterparty belooft ook dit jaar weer bijzonder te worden. 

Horeca

Vanuit het restaurant en op verschillende plaatsen in het park zorgt het team van Restaurant Zalencentrum ’t Hagen ervoor, dat de kelen gesmeerd kunnen worden en de inwendige mens in ruime mate kan worden voorzien. Ook vanuit 't Hagen ontvangt het Scholtenhagenfestival een welwillende ondersteuning in materiële en immateriële zin, waarvoor hartelijk dank!

Kortom, een zondagmiddag programma met een gratis entree, waarvan wij overtuigd zijn, dat dit voor een breed publiek in Haaksbergen en omgeving opnieuw aanleiding zal zijn om in grote getale van te komen genieten. En vanzelfsprekend zijn vrije giften vanuit de kant van de bezoekers of het kopen van de loten voor de loterij met prachtige prijzen van harte welkom!

 

Loterij

Bij de entree tijdens het festival (maar ook reeds op de Meimarkt op zondag 19 mei) kunnen loten gekocht worden voor een loterij, waarvan de nummers van de winnende loten rond 17.00 uur door een  notaris van Derkman Siemerink Netwerk Notarissen te Haaksbergen worden getrokken.

Voor het eind van het festival worden de winnende nummers bekend gemaakt en de prachtige  prijzen uitgegeven.

De winnende nummers worden ook op onze website vermeld.  www.scholtenhagenfestival.nl

 

Kunst en Food markt

Centraal in het park zal er een markt zijn met in totaal ca 20 kramen met standhouders uit Haaksbergen en omgeving, die hun diversiteit aan (streek-)producten en kunstwerken in een ongedwongen sfeer tentoon stellen.

Kinderactiviteiten

Op de kinderlocatie bevinden zich twee springkussens en zal een kindercircus optredens verzorgen. Tevens staan daar kraampjes waar pannenkoeken, poffertjes, ijs en limonade aan de kinderen gratis verstrekt zullen worden, waarbij een vrije gift uiteraard van harte welkom is.  Ook is er voor de jonge kinderen een mogelijkheid om zich te laten schminken.

Schapenscheren

Ook de Schaapskudde maakt deel uit van het Festival, waardoor de Stichting Schaapskudde Haaksbergen onder de aandacht komt van een groot publiek.

Uiteraard zullen er een aantal schapen op vakkundige wijze op een podium van hun vacht worden ontdaan.

 

Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen

In het kader van een structurele aanpak heeft de Lionsclub Haaksbergen de Stichting Activiteiten Lions Club Haaksbergen opgericht, die tot doel heeft geldmiddelen te verwerven en te besteden aan bestemmingen, die een algemeen maatschappelijk belang beogen.

De activiteit Scholtenhagen Festival is hierin ondergebracht, evenals de loterij.

Wij zijn er trots op dat de Stichting de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status heeft verkregen. Op onze website treft u de financiële verantwoording van de Stichting aan.

 

Donaties

Met de opbrengst van het Scholtenhagenfestival en de loterij heeft de Stichting in 2010 donaties verstrekt aan een ontwikkelingsproject in Rwanda en aan de VASH te Haaksbergen.

In 2011 is er opnieuw een donatie gegaan naar de VASH , waardoor zij een “Indoor Curling set” hebben kunnen aanschaffen. Tevens is er een donatie naar de Stichting Hulphond Nederland gegaan, waarmee een hulphond, genaamd Nina, voor een inwoner uit Borne is gefinancierd.

Van de opbrengst in 2012 hebben deze organisaties opnieuw een ruime donatie ontvangen.

In 2013 waren wij in staat om ruime donaties te doen aan de Voedselbank Enschede/Haaksbergen en aan de Schutte’s Bosschool in Enschede, ter mede financiering van een multi-sportveld.

In 2014 hebben opnieuw de Voedselbank, maar ook de Stichting Kinderen van de Voedselbank en het Alzheimer Café Haaksbergen een donatie ontvangen.

In 2015 t/m 2018 heeft de de Lionsclub de Voedselbank een transportbus met koelfaciliteiten voor het vervoer van voedselpakketten ter beschikking gesteld met de toezegging van een garantsteling voor de operationele kosten van deze bus voor een periode van drie jaar.

Daarnaast hebben het Alzheimer Café, de Stichting Kinderen van de voedselbank, JuNiMo, de JeVa en enkele (op verzoek) niet in de publiciteit gebrachte goede doelen een donatie ontvangen.

In 2019 zullen de ondersteuning van de Stg. Leergeld en de inrichting van de belevenistuin van de JP van den Bentstichting in Haaksbergen centraal staan. 

Elk jaar  heeft de Lionsclub Haaksbergen goede doelen ter financiële ondersteuning vastgesteld. Deze zijn gepubliceerd op de startpagina www.scholtenhagenfestival.nl 
 

Website & Facebook pagina

Via www.scholtenhagenfestival.nl zijn alle actuele ins en outs van het festival te lezen.

Ook worden via de facebook pagina de actualiteiten gepubliceerd.

 

Sponsoring

Daar de entree van het festival gratis is en er behoudens de opbrengsten van de genoemde loterij geen directe inkomsten zijn, zijn wij een groot woord van dank verschuldigd aan de vele sponsoren ( zie onze website) die ons financieel of materieel steunen om dit festival en daarmee de donaties mogelijk te maken.

Naast de sponsoren uit het bedrijfsleven en de detailhandel in en uit de omgeving van Haaksbergen zijn wij de gemeente Haaksbergen en de Stichting Groot Scholtenhagen erkentelijk voor hun support!

 Jan Salverda, Peter Molema en Edwin Slot

Festival coördinatoren.