STICHTING ACTIVITEITEN LIONSCLUB HAAKSBERGEN

 

ALGEMENE INFORMATIE

RECHTSVORM

STATUTAIRE NAAM

 • STICHTING ACTIVITEITEN LIONSCLUB HAAKSBERGEN

OOK GENOEMD (HANDELSNAAM)

 • SCHOLTENHAGEN FESTIVAL

ZOEKNAAM

 • STICHTING ACTIVITEITEN LIONSCLUB HAAKSBERGEN

PROFIEL URL

STATUTAIRE ZETEL

 • HAAKSBERGEN

KVK NUMMER

 • 08226195

RSIN

 • 822440246

ACTIVITEITEN

 • SCHOLTENHAGEN FESTIVAL

DUIDELIJKE BESCHRIJVING VAN DOELSTELLINGEN

 • ARTIKEL 3 DOEL DE STICHTING STELT ZICH TEN DOEL HET VERWERVEN VAN GELDMIDDELEN TE BESTEDEN VOOR DE DOOR DE LIONSCLUB HAAKSBERGEN AAN TE WIJZEN BESTEMMINGEN, WELKE UITSLUITEND OF NAGENOEG UITSLUITEND EEN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK BELANG BEOGEN EN HET BEHEER DER DOOR HAAR VERKREGEN GELDMIDDELEN EN ANDERE BATEN, VOOR ZOVER EN ZOLANG DAARAAN NOG NIET BEDOELDE BESTEMMING IS GEGEVEN. ZIJ ZAL OP VERZOEK VAN DE GENOEMDE LIONSCLUB COÖRDINEREN EN/OF ORGANISEREN EN/OF UITVOEREN DE EXTERNE ACTIVITEITEN, WAARTOE DEZE CLUB IN HET KADER VAN GEMELDE DOELSTELLING HEEFT BESLOTEN.

WIJZE WAAROP DOEL BEHAALD WORDT

 • HET JAARLIJKS ORGANISEREN VAN HET SCHOLTENHAGEN FESTIVAL EN ANDERE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

SUBCATEGORIE I

 • GEHANDICAPTENZORG

SUBCATEGORIE II

 • OUDERENHULP

SUBCATEGORIE III

 • WELZIJN

 

ORGANISATIE / BESTUURDERS

AANTAL BESTUURSLEDEN

 • 5

IS ER EEN DIRECTIE/ DAGELIJKS BESTUUR

 • JA

IS ER EEN PERSOON IN DIENST?

 • NEE

IS ER EEN RAAD VAN COMMISSARISSEN/TOEZICHT?

 • NEE

NAAM                           TITEL / FUNCTIE                       BELONING

R.R. BOERSMA               VOORZITTER                              GEEN

J.J.L. VAN DE SANDEN  VICE-VOORZITTER                    GEEN

B.W.A. WOORTMAN       SECRETARIS                              GEEN

W,J,HASSINK                  PENNINGMEESTER                   GEEN

G.A.M. MAATHUIS          BESTUURSLID                            GEEN

 

CONTACT INFORMATIE

BEZOEKADRES

SPEENKRUID 13

7483 CK HAAKSBERGEN

T 053-5722939

E BARTWOORTMAN@GMAIL.COM

HTTP://WWW.SCHOLTENHAGENFESTIVAL.NL/

 

FINANCIEEL

 

 

OVERIG