Reglement Loterij Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen 2019 

Voor het houden van een loterij is door de Gemeente Haaksbergen op 10 April 2019 een kansspelvergunning verleend aan Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen met kenmerk: Z/19/011857 

Daarnaast is dit reglement vastgesteld waarin diverse punten zijn opgenomen over de praktische gang van zaken met betrekking tot de loterij. 

Dit reglement luidt als volgt: 

1. De trekking vindt plaats op maandag 17 juni 2019 om 10:00 uur op het kantoor van DerkmanSiemerink Netwerknotarissen, Lansinkstraat 61 te Haaksbergen. 

2. De trekking wordt verricht door Notaris Mr. P.J. Siemerink of een waarnemer namens zijn kantoor. 

3. Er worden 12 prijzen getrokken. 

4. Er wordt alleen getrokken uit de verkochte lotnummers, dus alle prijzen vallen gegarandeerd. 

5. De aankoopprijs van een lot bedraagt €2,50. 

6. Er zijn in totaal 2500 loten gedrukt. 

7. De loten worden verkocht vanaf 1 mei t/m 16 juni 2019 tot 24:00 uur, zo lang de voorraad strekt. 

8. De betaling van ieder lot dient contant te worden voldaan bij afname. 

9. Alleen die loten waarvoor aan de betalingsverplichting is voldaan zoals vermeld onder punt 8, nemen deel aan de trekking. 

10. Deelnemers aan de loterij dienen 18 jaar of ouder te zijn. 

11. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan de volgende goede doelen: 

 

Stichting Leergeld Haaksbergen 

Belevingstuin Haaksbergen, JP van den Bent Stichting 

12. De uitslag van de trekking wordt van 17 juni t/m 31 augustus 2019 gepubliceerd op de website: www.scholtenhagenfestival.nl. Daarnaast zal de trekkingslijst gedurende deze periode ter inzage liggen bij Derkman Siemerink Netwerk Notarissen, Lansinkstraat 61 te Haaksbergen. 

13. Deelnemers met winnende loten dienen zich voor 1 september 2019 te melden via de website www.scholtenhagenfestival.nl. Binnen 1 week krijgen zij bericht op welke wijze de prijs in ontvangst kan worden genomen. 

14. Met ingang van 1 september 2019 vervalt de geldigheid van alle loten en kunnen deelnemers geen aanspraak meer maken op prijzen. Prijzen die niet voor 1 september 2019 zijn opgeëist, vervallen aan de Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen. 

15. Leden van de Lionsclub Haaksbergen en medewerkers van Derkman Siemerink Netwerk Notarissen zijn van deelname aan deze loterij uitgesloten. 

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen. 

 

Haaksbergen, 10-05-2019