20/02/2023

De asperges hebben hun doelen bereikt

HAAKSBERGEN – U herinnert zich ongetwijfeld de actie, die Lionsclub Haaksbergen in het voorjaar van 2022 heeft georganiseerd. Als u zich  bij de gelukkigen schaarde en een aspergebox hebt besteld, kon u rond Hemelvaart genieten van een overheerlijke maaltijd voor twee personen, bestaande uit regionale produkten. We wilden  hiermee, samen met u, op culinaire wijze het voorjaar vieren. Maar: het mes waarmee u de maaltijd nuttigde, sneed aan 2 kanten. Een belangrijk deel van de 38 euro, die de box kostte was bestemd voor  goede doelen! Doordat velen de actie een warm hart toedroegen, hebben we een goede verkoop kunnen realiseren. Uiteindelijk heeft de actie 6000 € opgebracht om dit aan de verkozen goede doelen te besteden. Deze werden gelijkelijk verdeeld tussen de twee genomineerden:

 Camino is een sinds enkele jaren bestaande stichting, die zich met hulp van vrijwilligers inzet voor de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Naast de vele, al bestaande activiteiten, wil deze stichting ook van betekenis zijn voor jong-volwassenen. Deze vergeten groep worstelt vaak met vragen over hun toekomstperspectief. Om het sociale contact tussen lotgenoten te versterken wil Camino sociale cafe’s in de regio gaan opzetten voor deze zogenaamde aya’s (adolescent young adults). Dit prima initiatief wil de Lionsclub Haaksbergen helpen mogelijk te maken middels deze donatie.

Leendert Vriel, alom bekend in de regio. Een fantastische organisatie, die een ondersteunende rol biedt aan personen in de laatste levensfase, zowel aan de betrokkene zelf als aan hun naasten. Dit kan zijn in de thuissituatie, maar er ook bij de lokale hospices.  Organisatorisch drijft het grotendeels op getrainde vrijwilligers, die een wakende functie hebben ter verlichting van familie en vrienden. De Lionsclub Haaksbergen is al jarenlang een belangrijke sponsor voor hen. De keuken van het Enschedese hospice is na 13 jaar aan een opknapbeurt toe. We willen daar met deze donatie een financieel-helpende hand in bieden. De genoemde schenkingen aan deze waardevolle doelen zijn mogelijk gemaakt door ú! Dankzij uw ruime afname van de aspergeboxen in het voorjaar van 2022 kunnen we met deze mooie bedragen veel hulpbehoevende mensen ondersteuning bieden. Voorjaar 2023 staat er weer aan te komen en daarmee ook de Lionsclub Haaksbergen met een hernieuwde actie en nieuwe goede doelen: u hoort binnenkort weer van ons!