15/10/2017

Geld is geld wordt veelal gezegd en je vindt het op vele plaatsen.
Zo ook met oude en niet meer gebruikte, bruikbare munten, papiergeld en 'vreemd' geld.
De Lionsclub Haaksbergen heeft samen met een aantal ondernemers plaatsen ingericht waar de Haaksbergenaren hun 'oude' geld kunnen brengen.

De actie start bij de Plus Supermarkt in de Veldmaat en wordt later uitgebreid bij de  Jumbo supermarkt aan de Spoorstraat.

Zodra  we de opbrengst van deze 'zilvervloot' weten, zullen we deze bekend gaan maken via onze website en via de lokale media.

Speurt u thuis alvast eens wat rond of er nog zaken te vinden zijn?  Met de opbrengst van dit geld worden kinderen in ontwikkelingslanden voorzien van nieuwe brillen en/of worden oogoperaties gefinancierd. In het vorige seizoen konden er hierdoor ruim 3000 staaroperaties in de 3e wereld worden uitgevoerd. Voor meer informatie, kijk op :  https://www.vreemdenoudgeld.nl/

We zijn weer heel benieuwd naar de uitslag van de actie in 2017 -2018 en zullen daarover in het voorjaar de opbrengst bekend maken. Heeft u vragen, dan kunt deze stellen via een email naar de organisatoren.

 

Voor de snelle kijkers .....van onze vliegenvlugge flitsende jeugdreporter Jules Fierkens kijk hier nog eens voor een videoverslag van de acties van het afgelopen jaar!