15/01/2018

Geld is geld wordt veelal gezegd en je vindt het op vele plaatsen. Zo ook met oude en niet meer gebruikte, bruikbare munten, papiergeld en 'vreemd' geld.

De Lionsclub Haaksbergen is de afgelopen maanden in samenwerking met een aantal lokale supermarkten, andere ondernemers en Wawollie bezig geweest met de actie ‘vreemd en oud geld’.  Bij de kassa’s stond een bak om uw bijdrage te deponeren. Doel van de actie is het verzamelen van munten, briefjes etc, die wellicht nog ergens ‘her en der’ thuis liggen. Misschien in een jas, wellicht op een plekje bij de vakantieboeken, of gewoon ergens in een potje. Het afgelopen jaar is er door vele Haaksbergenaren een fiks bedrag met dit geld ingezameld.  Het mag en kan geld zijn dat in uw ogen helemaal niets meer waard is, of volledig onbekend.  Zo ontving men tijdens de actie bijvoorbeeld briefgeld ter grootte van een half a-4tje dat toch nog iets op bleek te leveren. Voor verzamelaars kan het zeker nog iets betekenen en omdat dit via de Lionsorganisatie wordt ingezameld kijken banken er naar in hoeverre hier ‘klinkklare munt’ van kan worden gemaakt voor het goede doel.  In het vorige seizoen zijn met de opbrengst van deze actie meer dan 3000 kleine oogoperaties uitgevoerd in de ontwikkelingslanden, een prachtig resultaat.  De Lionsclub hoopt ook dit jaar weer op de medewerking van vele inwoners van Haaksbergen. Heeft u vragen, dan kunt u ook mailen naar: haaksbergen@lions.nl En niet te vergeten is de medewerking van ‘Wawollie’ . Op de foto is de start te zien van de telling van de munten. Een prachtige bijdrage aan dit Lionsprojectweten? Kijk t.z.t. op: haaksbergen.lions.nl

Zodra  we de opbrengst van deze 'zilvervloot' weten, zullen we deze bekend gaan maken via onze website en via de lokale media.

Dit jaar waren de inzameladressen weer:

-Gemeenschapshuis De Trefkoel in Buurse
-Jumbo
-Plus
-Apotheek de Waag
-Hoed Het Doktershoes
-Praktijk in Beweging Haaksbergen

Speurt u thuis alvast eens wat rond of er nog zaken te vinden zijn?  Met de opbrengst van dit geld worden ook volgend jaar weer kinderen in ontwikkelingslanden voorzien van nieuwe brillen en/of worden oogoperaties gefinancierd. In het vorige seizoen konden er hierdoor ruim 3000 staaroperaties in de 3e wereld worden uitgevoerd. Voor meer informatie, kijk op :  https://www.vreemdenoudgeld.nl/

We zijn weer heel benieuwd naar de uitslag van de actie in 2017- 2018 en zullen daarover in het voorjaar de opbrengst bekend maken. Heeft u vragen, dan kunt deze stellen via een email naar de organisatoren.

 

Voor de snelle kijkers .....van onze vliegenvlugge flitsende jeugdreporter Jules Fierkens kijk hier nog eens voor een videoverslag van de acties van het afgelopen jaar!