19/02/2022

Lionsclub geeft hoop op beter en plant heggen

HAAKSBERGEN – In de Rond Haaksbergen-editie van 18 november vorig jaar hebt u kunnen lezen over de Stichting Hoopheggen.

Deze provinciale organisatie heeft tot doel om door het aanplanten van hagen de afwisseling in het landschap te vergroten door op het land van particulieren vele meters hagen aan te planten. Dit is het landschap ten goede, maar ook de dieren en insecten zijn er blij mee: ze vinden een onderkomen in het struikgewas om te nestelen en als schuilplaats. Op deze wijze wordt de biodiversiteit vergroot. Voor ons als gebruikers van het buitengebied worden de eentonig stemmende weilanden opgeleukt door de welkome afwisseling. En op deze manier dragen we een klein steentje bij aan het klimaatprobleem. Afgelopen weekend was er op dit gebied de nodige activiteit in Haaksbergen! De plaatselijke Lionsclub had vorig jaar een heel geslaagde asperge-actie georganiseerd. Een van de goede-doelen van de opbrengst is het vergroenen van het buitengebied.

Zo snijdt het voordeelmes aan meerdere kanten: de Stichting Hoopheggen heeft zo maar prima vrijwilligers ter beschikking, de natuur krijgt de komende jaren een flinke biodiverse opkikker en boerderij Het Assink van de familie Vogt heeft er een functionele haag bij. Mede met de goede verzorging van de inwendige mens door de gastheer/–vrouw en het stralende weer was de klus snel geklaard.  Dat de bewoners in hun nopjes waren moge duidelijk zijn.